Bestuur

Het bestuur

We zijn een sociale club mensen met hart voor groen, veiligheid en leefbaarheid. Bestuursvergaderingen zijn een mix van informaliteiten en zakelijkheid. Positivisme, betrokkenheid en gezelligheid kenmerken ons. U / je bent van harte welkom om eens aan te schuiven, bij interesse als bestuurslid. Overigens, dit is onbetaald vrijwilligerswerk, gewoon omdat we ons graag inzetten voor de wijk. U leest hieronder hoe u donateur kunt worden, want er zijn natuurlijk af en toe middelen nodig voor onze gezamenlijke activiteiten. 

  

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende wijkbewoners:

X Voorzitter: VACANT !!

 Penningmeester: Carla Kempen

 Secretaris: Hans Versteegh

Leden:

 Antonie Vos

 Jan Terwel

  

(foto volgt) Jeroen Makkink

 Vacature bestuurslid, er is nog ruimte voor uw inzet! Staat uw naam straks hier? 

(Digitale) Nieuwsbrief

Ongeveer eens per kwartaal brengt SGV een nieuwsbrief uit die huis aan huis in de bus wordt gedaan. U kunt de oude versies downloaden of u aanmelden voor electronische verzending via: Digitale Nieuwsbrief

Donateurs

Stichting Groen Valckenbosch bestaat uit vrijwilligers en is afhankelijk van uw bijdrage als wijkbewoner. U kunt donateur worden en zo de doelstelling en activiteiten van SGV steunen. Heeft u hiervoor belangstelling? Kijk dan op Donateur worden

Contact

U kunt contact opnemen met Stichting Groen Valckenbosch via: Contact