Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: De eigenaar van de website
  • gebruik(en): Alle denkbare handelingen
  • de gebruiker: De bezoeker van de website
  • de content: Alle in de website aanwezige inhoud

Deze disclaimer is van toepassing op de website welke u momenteel heeft bezoekt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content van deze website is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van deze content.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Gebruik van de getoonde content of delen daarvan is slechts mogelijk na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website.

Eigenaar van de website behoudt zich alle rechten voor.

(c) 2014 LEAD Solutions BV & Tol Producties BV