Donateur worden

Labels: Donateur SGV

SGV donateurschap

Graag blijven we activiteiten voor onze mooie wijk doen. De actieve bewonersleden doen hun inzet geheel vrijwillig. Toch maken we soms kosten voor de nieuwsbrief en wijkactiviteiten. We kunnen dus niet zonder uw steun! Daarom de vraag: Meld u aan en vraag uw buren ook om ook donateur te worden:

Maak ten minste € 10/p.j. of graag meer over naar:
 
NL06 TRIO 0784 7440 92 t.n.v. Stichting Groen Valckenbosch te Zeist.

Graag onder vermelding van uw adres en e-mailadres bij de overboeking. U kunt ook mailen naar stgroenvalckenbosch@gmail.com. Alvast dank voor uw aanmelding en gulle donatie!

Peter Nugteren- penningmeester