2e duurzaamheidsavond in Valckenbosch (verslag)

Maandagavond 3 juni a.s. was in de Vrije School op de van Tuyllaan 35 i.s.m.Mijn Groene Huis de 2e duurzaamheidsavond voor wijkbewoners.

Deze avond ging over zonnepanelen op uw dak (rendement, terugverdientijd e.d.) via www.zonopzeist.nl en over een uitbreiding van elektrische deelauto's in onze wijk van www.samenslimrijden-zeist.nl De bijeenkomst werd door ongeveer 40 wijkbewoners bezocht. Een aantal daarvan heeft zich aangemeld voor een te starten werkgroep duurzaamheid binnen St. Groen Valckenbosch. En ook voor een bezoek van een adviseur voor zonnepanelen op het dak. Binnenkort zal Valckenbosch weer een stukje duurzamer zijn! We danken de Vrije School voor hun gastvrijheid en Mijn Groene Huis voor de samenwerking.