Het voorm. spoorlijntje wordt wederom bedreigd!

Lees er over in onze nieuwsbrief van januari 2021:   Download

Helpt u mee een alternatief plan te maken of anderszins uw steun te betuigen om dit gebied als groene strook in de wijk te behouden? Meldt u dan aan via ons mailadres.